Zberateľ

autor John Fowles

14,50 vrátane DPH

prekladateľIvana Hostová

ilustrátorMatúš Hnát

rok vydania2022

edíciaOutsideria

jazykslovenský

ISBN978-80-89921-50-8

počet strán296

väzbamäkká

o knihe

Kultový román Zberateľ je debutom dnes už kánonického britského autora Johna Fowlesa. Tento psychologický triler, ktorý do filmovej podoby spracoval legendárny William Wyler, sa vďaka Fowlesovmu slovesnému majstrovstvu stal bestsellerom, bol preložený do množstva jazykov a teraz sa konečne dočkal aj prvého slovenského prekladu. 

V Zberateľovi Fowles vytvoril ponurý, napätý, miestami až klaustrofobicky pôsobiaci príbeh inšpirovaný skutočnou udalosťou, únosom mladej ženy a jej väznením v protileteckom kryte. Na pozadí tejto čitateľsky pútavej zápletky Fowles rozohral viacvrstvovú kritiku pretrvávajúceho povojnového triedneho systému v Anglicku. Ten bol zodpovedný za radikálne ekonomické a kultúrne rozpory v rámci spoločnosti, ktoré mali vplyv aj na konkrétne medziľudské vzťahy. Fowlesovi sa podarilo vytvoriť plastické spoločensko-kultúrne podobenstvo, ktoré sa v príbehu postupne odkrýva. Fowles sa týmto vracia k téme sociálnej nerovnosti.  Zberateľa doplnil o citlivo zvolené literárne odkazy na britské klasické diela – okrem iného na Shakespearovu hru Búrka. Pohľad do uvažovania, hodnôt a konania dvoch hlavných protagonistov románu, ktorí síce vyrástli v jednom meste, no v skutočnosti patrili do dvoch celkom odlišných svetov, Fowlesovi pomáhal hľadať odpovede na sociálne a morálne problémy spoločnosti. K románu možno pristupovať aj ako k morálnemu príbehu či ku kritike sociálne podmienených nerovností medzi príslušníkmi odlišných spoločenských vrstiev, ktoré sú do značnej miery zodpovedné za konanie jednotlivcov. Svet, v ktorom tí, ktorí disponujú peniazmi a mocou a beztrestne si zo slabších vytvárajú objekty na svoje použitie, je aj naším svetom – a aj v tomto je Fowlesov Zberateľ stále a znova aktuálny.

 

 

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

o autorovi

John Robert Fowles bol britský spisovateľ a esejista. Jeho dielo charakterizuje miešanie modernistickej tradície s postmodernistickým experimentom. Veľmi dobre ovládal postupy modernistov (James Joyce, Virginia Woolfová), ale aj tradíciu francúzskej literatúry, ktorú študoval. Bol jeden z mála autorov, ktorému sa podarilo zlúčiť intelektuálne náročnú literatúru s poprednými priečkami predaja. Môžeme ho považovať za prvého skutočného postmodernistického autora v tom zmysle, že sa mu ako prvému podarilo zmiešať vysokú a nízku literatúru.

Najznámejšími sú jeho prvé tri romány Zberateľ (BRAK, 2022), MágFrancúzova milenka. Všetky tri boli aj sfilmované. Odmieta byť zaškatuľkovaný povrchnou nálepkou „románopisec“ a svoj názor háji v knihe Aristo. Ako jeden z mnoho motívov sa tento vzdor prejavuje aj v metarománe Mantisa.