0

John Fowles

(1926 - 2005)

John Robert Fowles bol britský spisovateľ a esejista. Jeho dielo charakterizuje miešanie modernistickej tradície s postmodernistickým experimentom. Veľmi dobre ovládal postupy modernistov (James Joyce, Virginia Woolfová), ale aj tradíciu francúzskej literatúry, ktorú študoval. Bol jeden z mála autorov, ktorému sa podarilo zlúčiť intelektuálne náročnú literatúru s poprednými priečkami predaja. Môžeme ho považovať za prvého skutočného postmodernistického autora v tom zmysle, že sa mu ako prvému podarilo zmiešať vysokú a nízku literatúru.

Najznámejšími sú jeho prvé tri romány Zberateľ (BRAK, 2022), MágFrancúzova milenka. Všetky tri boli aj sfilmované. Odmieta byť zaškatuľkovaný povrchnou nálepkou „románopisec“ a svoj názor háji v knihe Aristo. Ako jeden z mnoho motívov sa tento vzdor prejavuje aj v metarománe Mantisa.