0

Edičný plán

Edičný plán na rok 2022:

Grafické romány

Marjane Satrapi – Persepolis
Kanonické dielo európskej a svetovej komiksovej kultúry Persepolis od francúzskej autorky iránskeho pôvodu Marjane Satrapi vyjde po prvýkrát v slovenčine. Komiks získal medzinárodný ohlas hneď po vydaní a okamžite sa stal senzáciou. Marjane Satrapi v ňom popisuje detstvo a dospievanie v Iráne za čias islamskej revolúcie a za vojny s Irakom. Inteligentné a úprimné dieťa radikálnych marxistov a pravnučka posledného iránskeho cisára Satrapi podáva svedectvo o svojom dospievaní v príbehu prepletenom s históriou svojej krajiny. Persepolis vykresľuje portrét každodenného života v Iráne a nepríjemných rozporov medzi domácim a verejným životom. Je to krásny a intímny príbeh plný tragédie a humoru – surový, drsný a neuveriteľne poučný. Keďže to príbeh tvrdohlavej osobnosti, ktorá žije v tuhom ideologickom režime nesnášejícím odlišný názor, je to samozrejme príbeh najmä o slobode. Komiks vyjde v preklade Márie Ferenčuhovej.

_________________________

Poézia

Vroku 2022 vyjde nová básnická zbierka od Mirky Ábelovej či reedícia knihy Kosť a koža od Agda Bavi Paina pri príležitosti dvadsiateho výročia od prvého vydania.

_________________________

Próza

László Krasznahorkai – Satanské tango
László Krasznahorkai je pravdepodobne svetovo najuznávanejší maďarský spisovateľ súčasnej staršej generácie, napriek tomu slovenské preklady jeho diela neexistujú. Vydavateľstvo BRAK pripravuje po knihe Melanchólia vzdoru vydanie autorovho najvýznamnejšieho diela Satanské tango.Satanské tango je sugestívnou výpoveďou o skaze, bezmennej prázdnote a beznádeji. Dej sa odohráva v opustenej maďarskej dedinke, kam prichádzajú dve osoby, ktoré poslední dedinčania, čo zostali nažive, považovali za mŕtvych. Kniha vyjde v preklade Tímey Krekovič Beck.

Arthur Koestler – Tma na poludnie
Príbeh vysokého komunistického funkcionára Rubašova, ktorého rozdrví systém stalinských čistiek a monsterprocesov, psychologickou hĺbkou kladenia otázok o vine a zodpovednosti jednotlivca voči celku. Opísal v ňom odvrátenú stranu totalitných režimov 20. storočia, predovšetkým sovietskeho, ale aj nacistického. Bezprostredným podnetom boli monsterprocesy v Sovietskom zväze v druhej polovici 30. rokov, v ktorých sa dokonca aj dovtedy prominentní obvinení priznávali k vykonštruovaným, neuveriteľným zločinom, na základe ktorých ich spravidla odsúdili na smrť. Tieto procesy podnietili na rozchod so sovietskou verziou komunizmu viacerých západných intelektuálov vrátane Koestlera, mnohí ďalší však správam odmietali uveriť. Kniha vyjde v preklade Milosava Szabóa.

W.G. Sebald: Saturnové prstence

Rozprávač sa začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia vydáva na putovanie po pobreží východného Anglicka. Nezvyčajne vnímavý a rozhľadený, ale aj pochybujúci chodec trpezlivo kráča a pozoruje okolie. Jeho cesta sa rozvíja na nezabudnuteľnú koláž príbehov, spomienok a asociácií. Postupne sa pred nami rozvíjajú vlákna úvah o ľudskej pominuteľnosti, zániku a minulosti, ktorá naďalej výrazne ovplyvňuje súčasnosť. Melancholický, strhujúci obraz sveta upúta šírkou autorovej obrazotvornosti aj tragickým vnímaním vlastného osudu i celej spoločnosti. Kniha vyjde v preklade Michala Hvoreckého.

Comte de Lautréamont – Spevy Maldororove
Prvé slovenské vydanie súborného diela ťažiskového predstaviteľa novodobej francúzskej a svetovej poézie, ktoré obsahuje prvý integrálny slovenský preklad rozsiahlej básne v próze Spevy Maldororove a nový preklad autorových úvah a sentencií Poézia, ako aj zachovanú korešpondenciu a sprievodné materiály (poznámky, doslov, kalendárium). Francúzsky poetický román sa týka misantropického a misoteistického charakteru Maldorora, osobnosti zla, ktorá sa vzdala konvenčnej morálky. Dielo je rozdelené na šesť častí alebo; tieto časti sa ďalej členia na celkovo šesťdesiat kapitol. Ústrednou postavou knihy je Maldoror, postava zla, ktorá sa niekedy priamo podieľa na udalostiach kapitoly, alebo ju sleduje z diaľky. Napriek svojej nezrozumiteľnosti v čase prvého vydania, bolo dielo neskôr znovuobjavené a podporované poprednými umelcami reprezetnujúcimi surrealizmus začiatku dvadsiateho storčia, najmä André Breton, Salvador Dalí, Louis Aragon či Philippe Soupault. Kniha vyjde v preklade Michaely Jurovskej.

_________________________

Literatúra faktu

Elena Lacková – Narodila som sa pod šťastnou hviezdou
Pri príležitosti 100. výročia narodenia Eleny Lackovej pripravuje vydavateľstvo BRAK prvé slovenské vydanie kľúčového diela rómskej autorky.
Elena Lacková, nositeľka štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. Stupňa, sa svojou tvorbou zaslúžila predovšetkým o dokumentovanie následkov rómskeho holokaustu. Utrpenie z oblasti Veľkého Šariša v okrese Prešov opísala po vojne v divadelnej hre Horiaci cigánsky tábor, ktorú so svojimi blízkymi nacvičila úspešne reprízovala v celom Československu. Spomienku na vojnu a obdobie po nej rozpovedala českej etnologičke a romistke docentke Milene Hübschmannovej, ktorá jej spomienky spísala v knihe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Toto dielo okrem češtiny vyšlo po francúzsky, maďarsky, rusky a anglicky, nikdy však po slovensky. Kniha okrem hrdinského životného príbehu rómskej autorky opisuje zabudnuté rituály, zvyky rómskej kultúry, čím sa stáva unikátnym svedectvom a prispením do prežívania kultúrnej identity. Obsahuje cenné doklady rómskej kultúry a jazyka. Kniha vyjde v preklade Júlie Choleva.

Rachel Carson – Tichá jar
Jedna z nejvplyvnejších kníh dvadsiateho storočia, ktorá odštartovala environmentálne hnutie vychádza po šesťdesiatich rokoch prvýkrát v slovenskom jazyku.
Prichádzajúca kríza životného prostredia sa ohlásila nenápadne – tichom. Tam, kde sa po tisícročia ozývalo množstvo vtáčích hlasov, zrazu neznelo nič. Možno len rachot práškovacieho lietadla. Píšu sa päťdesiate roky a americkí biológovia začínajú so znepokojením sledovať dopady priemyslu na prírodu. Zem je chorá, mnohé zmeny sa zdajú byť neodvratné. Nikto netuší, čo to bude znamenať pre ďalšie generácie a prírodu samotnú. Hlanou obavou v tej dobe vzbudzuje masívne používanie chemických postrekov – herbicidov, insektocidov, pesticídov – na čele s dnes už zakázanou látkou DDT. Biologička Rachel Carson sa preto pustila do výskumu. Kniha Tichá jar je omnoho viac než len štúdia o dopadoch chémie na životné prostredie. Je brilantne napísaným svedectvom o tom, čo strácame, o klamstvách agropriemyslu, volaním o pomoc s iskrou, ktorá zapálila záujem miliónov ľudí a politikov o stav a zdravie našej planéty. Kniha vyjde v preklade Martiny Jergovej.

_________________________

Literatúra pre deti a mládež

Kolektív autorov: Veľké čísla
Čísla sú v našom každodennom živote veľmi dôležité. Ako inak by sme si vypýtali tri kopčeky zmrzliny? Alebo ako viete, či vám na hranie s kamarátmi ostáva 60 minút, a nie 60 sekúnd? Prečo má minúta 60 sekúnd a nie 100? Odkiaľ pochádza nula a akému jazyku rozumejú počítače? V priebehu storočí ľudia vymysleli dômyselné spôsoby, ako používať čísla, aby sme lepšie porozumeli svetu okolo nás, budovali mestá, našli cestu domov a oveľa viac. Kniha predstaví deťom fascinujúci svet prelomového vynálezu, čísel, a vysvetlí im, ako nám pomáhajú v každodennom živote. Knihu ilustrovala výtvarníčka Daniela Olejníková a vyjde v preklade Tomáša Hučka.