Poviedky

autor Franz Kafka

prekladateľMilan Žitný

ilustrátorDávid Soboň

rok vydania2015

jazykslovenský

ISBN9788097202811

počet strán192

väzbapevná väzba

o knihe

Franz Kafka – záhadný autor, temný vizionár, existenciálny mysliteľ. To všetko sa o pražskom spisovateľovi dozvieme skôr, ako otvoríme niektorú z jeho kníh. Je však tento ustálený obraz namieste? Môžeme snáď jeho dielo čítať – podobne, ako Milan Kundera – ako výtvor komika? Čo sa stane s Kafkovými textami, keď jeho autora vyvedieme z pražskej hmly? Ako sa zmení jeho obraz, keď ho zbavíme- podobne ako ilustrátor Dávid Soboň – čiernej farby?

Knižný výber z najznámejších poviedok pražského, nemecky píšuceho spisovateľa v redigovanom preklade Milana Žitného, prináša nový, kafkovskou mytológiou nezaťažený pohľad na spisovateľovo dielo.

Kniha obsahuje texty: Ortieľ, Premena, Opis zápasu, V trestaneckej kolónii, Umelec hladovky a Pred zákonom.

o autorovi

Jeden z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia. Jeho najdôležitejšími dielami sú poviedka Premena a romány Proces a Zámok. Kafkova tvorba sa vyznačovala existencionalistickým a surrealistickým až absurdným poňatím reality, pričom prostredníctvom metafor a symbolov vyjadroval pocity nesúnaležitosti, vyradenosti a izolovanosti prítomné v spoločnosti, v ktorej žil.