0

Franz Kafka

(1883 - 1924)

Jeden z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia. Jeho najdôležitejšími dielami sú poviedka Premena a romány Proces a Zámok. Kafkova tvorba sa vyznačovala existencionalistickým a surrealistickým až absurdným poňatím reality, pričom prostredníctvom metafor a symbolov vyjadroval pocity nesúnaležitosti, vyradenosti a izolovanosti prítomné v spoločnosti, v ktorej žil.