0

Rachel Carson

(1907 - 1964)

Rachel Carson bola americká morská biologička, spisovateľka a ochrankyňa prírody, ktorej vplyvná kniha Tichá jar z roku1962 (BRAK, 2023) a ďalšie práce sa zaslúžili o rozvoj celosvetového environmentálneho hnutia.

Carson začala svoju kariéru ako morská biologička v americkom úrade pre rybolov a v 50. rokoch 20. storočia sa stala spisovateľkou na plný úväzok. Jej široko chválený bestseller The Sea Around Us z roku 1951 jej priniesol Národnú knižnú cenu USA. Jej ďalšia kniha The Edge of the Sea a znovu vydaná verzia jej prvej knihy Under the Sea Wind sa tiež stali bestsellermi. Táto morská trilógia skúma celý život v oceáne od brehov až po hlbiny.

Koncom 50. rokov 20. storočia Carson obrátila svoju pozornosť na ochranu prírody, najmä na niektoré problémy, ktoré podľa nej spôsobovali syntetické pesticídy. Výsledkom bola kniha Tichá jar, ktorá priblížila environmentálne problémy. Hoci sa Tichá jar stretla s tvrdým odporom chemických spoločností, podnietila zvrat v národnej politike v oblasti pesticídov, ktorý viedol k celonárodnému zákazu DDT a ďalších pesticídov. Inšpirovala tiež občianske environmentálne hnutie, ktoré viedlo k vytvoreniu americkej Agentúry na ochranu životného prostredia. Prezident Jimmy Carter udelil Carson posmrtne Prezidentskú medailu slobody.