0

Miloš Kopták

Študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, potom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri grafiky a knižnej tvorby v ateliéri Dušana Kállaya a na École des Beaux Arts vo Francúzsku. Založil ASIL – Asociáciu ilustrátorov. Je nositeľom Ceny Ľudovíta Fullu, vystavoval v Českej republike, Nórsku, Južnej Kórei, Litve, Taliansku, Poľsku, Španielsku.