0

Martina Jergová

Vyštudovala som odbor Anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
Venujem sa prekladom z angličtiny:
– George Monbiot: Ako z toho von (Premedia, 2020),
– Rachel Carson: Tichá jar (BRAK, 2023)
– preklady článkov pre mesačník Kapitál