0

W. G. Sebald

(1944 - 2001)

Predtým, než sa stal známym spisovateľom, uverejňoval literárno-vedecké práce. Jeho eseje sa objavovali v novinách a časopisoch. Jeho diela nikdy nedospeli k čistej románovej fikcii. Pokiaľ v nich Sebald sám nevystupoval v roli ropzrávača, uvádzal na scénu ako protagonistov historické osobnosti, okrajové figúrky dejín a známe literárne postavy. Rád zavítal do dokumentovaných biografií a dejín umenia alebo sa ujímal existujícich textov najrôznejších žánrov. Jeho metóda poetizácie a posunu skutočných udalostí, rozvoľnenie medzi skutočnosťou a fikciou, bola pre čitateľov najprv nezvyčajná a kritika sa dlho pokúšala výstižne ju popísať.