0

Viktor Šklovskij

(1893 - 1984)

Teoretik, literárny vedec, škandalista, experimentátor, vojak, komisár, terorista, scenárista, zakladateľ ruského formalizmu. Mnoho tvárí jedného a toho istého človeka, ktorého dlhý a v prvej polovici na udalosti bohatý život svedčí o jeho mimoriadnom charaktere.

Napísal rad vplyvných biografií – Laurence Sternea, Maxima Gorkého, Leva Tolstého či Vladimíra Majakovského. Cenné sú aj jeho teoretické práce o filme, napríklad o diele režiséra Sergeja Ejzenštejna, ktorý bol aj jeho blízkym priateľom.