0

Ulli Lust

Ulli Lust (1967) je rakúska autorka komiksov tvoriaca v Berlíne. Medzi jej diela nominované na viaceré ocenenia patrí napríklad komiks Flughunde o Helge Goebbelsovej, dcére nacistického propagandistu Josepha Goebbelsa. V slovenčine teraz vychádza jej komiks Hlasy bez ozveny.