0

Sylvie Neeman

Švajčiarska autorka literatúry pre deti. Zakladala časopis „Parole“ Švajčiarskeho inštitútu pre mládež. Píše kroniky detskej literatúry pre švajčiarske noviny „Le Temps“.