0

Robert Gabris

Žije a tvorí vo Viedni, kde v roku 2015 absolvoval Akadémiu výtvarných umení.

Obsah jeho práce popisuje ako kritickú konfrontáciu s problémami identity, najmä konfrontácie rôznych skupín, vylúčených zo spoločnosti. Východiskom sú nové experimentálne formy kresby ako odpor voči vylúčeniu a rasizmu.

Patrí k rómskemu etniku, ale nedefinuje sa ako rómsky umelec. Jeho práca ukazuje oveľa trvalejší záujem o viaceré otázky rôznorodej a konvertibilnej identity, queer tela a jeho existencie, obsiahnutej v rôznych fyzických a mentálnych telách, vo vzťahu k normatívnej spoločnosti a jej hraniciam.