0

Petra Pančíková

Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Špecializuje sa najmä na preklady marketingových, publicistických, filmových, ale aj aj odborných textov z anglického a španielskeho jazyka do slovenčiny a naopak. Spolupracuje s festivalmi, dabingovými štúdiami, distribučnými spoločnosťami i odbornými pracoviskami.