0

Péter Esterházy

Péter

Do literatúry vstúpil v druhej polovici 70-tych rokov. Jeho prózy sú charakterizované ako postmoderné, využíval v nich viaceré literárne postupy, ich texty obsahujú množstvo odkazov na historické, sociálne a politické reálie.