0

Orsolya Karafiáth

Spisovateľka, poetka, prekladateľka, publicistka, speváčka. Inými slovami: kultúrny démon. Neopakovateľná postava maďarského literárneho života začínala ako knihovníčka v Múzeu Ludwig v Budapešti. Popri tom vystupovala v televízii, písala a publikovala. Besedy s ňou sú literárne performance. Je však hlavne poetka, spisovateľka a autorka textov hudobných piesní. Pravidelne prispieva publicistickými textami do rôznych periodík, ktoré sa venujú verejnému životu