0

Miroslava Vallová

Vyštudovala taliansky a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako redaktorka, neskôr ako zástupkyňa šéfredaktora vo vydavateľstve Tatran. V rokoch 1993 – 1996 pôsobila ako konzulka na Veľvyslanectve SR v Ríme. V roku 1996 začala pracovať v zahraničnom oddelení Národného literárneho centra, ktorého názov je v súčasnosti Literárne informačné centrum. Od roku 2012 do 2021 bola jeho riaditeľkou. Prekladá predovšetkým z taliančiny (Alessandro Baricco: Hodváb, Tento príbeh; Umberto Eco: Päť úvah o morálke; Alberto Moravia: Augustín, Komformista; Michela Murgia: Accabadora; Carlo Cassola: Fausto a Anna a mnoho ďalších). Je tiež predsedníčkou spoločnosti Dante Alighieri.