0

Maroš Krajňak

Narodil vo Svidníku, vyrastal v obci Vyšná Jedľová. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove, sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a manažment na Brno International Business School. Od roku 1991 žije v Bratislave, kde pracuje v oblasti marketingu v telekomunikačných a on-line službách. Debutoval roku 2011 prózou Carpathia.