0

Mária Ferenčuhová

Mária Ferenčuhová je filmová bádateľka, poetka a prekladateľka.
Z francúzštiny preložila romány Michela Houellebecqa, Amélie Nothomb, Laurenta Bineta či Alaina Mabanckoua, ale aj básnickú knihu Nicolasa Pesquèsa, divadelnú hru Samuela Becketta či filozofické eseje Paula Virilia, Georgesa Didi-Hubermana a Jacquesa Rancièra. Vydala päť básnických zbierok: Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012), Imunita (2016) a Černozem (2020). Imunita získala viacero ocenení a bola preložená do štyroch jazykov, Černozem vyšla v španielskom preklade. Anglické vydavateľstvo Shearsman v roku 2018 vydalo výber z jej poézie Tidal Events v preklade Jamesa Sutherlanda-Smitha.