0

Marek Cina

Marek Cina patrí k všestranne zameraným výtvarníkom, ktorého aktivity sú do veľkej miery podmienené jeho záujmom o fenomén knihy. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, Ateliér voľnej grafiky a ilustrácie u profesora Dušana Kállaya.

Venuje sa širokej škále médií, od tradičných grafických techník, cez digitálnu ilustráciu, až po 3D objekty a maľbu. Typickým znakom jeho tvorby však ostáva osobitá výstižnosť zaznamenávaných scén, postáv a situácii a nezameniteľný zmysel pre humor.