0

Luca de Santis

Scenárista a esejista rodových štúdií, nositeľ ceny Troisi, pôsobil ako autor v divadle a v televízii.
Napísal eseje o zastúpení LGBTI v histórii videohier.