0

Josefina Vicens

(1911 - 1988)

Josefina Vicens známaj aj ako„el Peque“ – bola mexická spisovateľka, scenáristka a novinárka. Je považovaná za jednu z najvýznamnejších mexických spisovateľiek. Preslávila sa najmä svojimi dvoma románmi: El libro vacío („Prázdna kniha“) a Los años falsos („Nepravdivé roky“) a vďaka jej priekopníckym príspevkom k mexickej politike a politickému mysleniu 20. storočia prostredníctvom jej aktivizmu a žurnalistiky.

Román Prázdna kniha bol nedávno vybraný mexickou nárdnou komisiou do projektu UNESCO pre literatúru a preklad.