0

John Steinbeck

(1902-1968)

Patrí medzi najznámejších amerických spisovateľov 20. storočia. Za svoje dielo získal v roku 1962 Nobelovu cenu za literatúru. Medzi jeho najznámejšie prózy patria Ovocie hnevu, Na východ od raja, O myšiach a ľuďoch či Neznámemu bohu. Bol tiež autorom dokumentárnych a cestopisných kníh a vydal niekoľko zbierok krátkych poviedok. Celkovo napísal dvadsaťpäť kníh.

Hlavnou témou jeho diel je kritika tzv. amerického sna, vo svojich spoločensky angažovaných románoch reaguje na súčasné spoločenské a politické udalosti a negatívny postoj človeka k modernej civilizácii. Hrdinovia jeho textov pochádzajú z najnižších sociálnych vrstiev, často ide o ľudí na okraji spoločnosti počas krízy: poľnohospodárov, tulákov, ľudí bez domova alebo práce.