0

Ján Zaťko

Vyštudoval odbor Prekladateľstvo – Tlmočníctvo na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici (angličtina – francúzština, titul
Mgr.) a odbor Islandčina ako druhý jazyk na Islandskej univerzite v
Reykjavíku (titul BA). Od roku 2011 pracuje ako spoluautor na online
verzii _Islandsko-českého študijného slovníka_ (knižná verzia
vyšla v roku 2016). Podieľal sa tiež na tvorbe dvojjazyčnej
antológie _Mosaïque de littérature slovaque contemporaine / Mozaika
súčasnej slovenskej literatúry_
(2013), kde do francúzštiny
preložil úryvok z diela Ivana Kadlečíka.