0

Eva Kenderessy

Po štúdiu rumunského jazyka a literatúry a etnológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave absolvovala doktorát v odbore literárna veda na Ústave svetovej literatúry SAV. Venuje sa prekladaniu umeleckej literatúry a je vedeckou pracovníčkou a redaktorkou vedeckého časopisu World Literature Studies, ktorý vydáva Ústav svetovej literatúry SAV.