0

Elena Lacková

(1921 - 2003)

Elena Lacková bola prvou rómskou spisovateľkou, ktorá písala v rómčine. Do jej najznámejšej tvorby patrí divadelná hra Horiaci cigánsky tábor a próza Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. V roku 1968 spoluzaložila Zväz Cigánov-Rómov, bola členkou Spolku slovenských spisovateľov a predsedníčkou Kultúrneho zväzu občanov rómskej národnosti na Slovensku. V roku 2001 sa stala prvou Rómkou, ktorá dostala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. Taktiež dostala pamätnú medailu prezidenta SR za celoživotné úsilie priblížiť hodnoty rómskeho národa majoritnej spoločnosti a za umelecké stvárnenie rómskeho holokaustu.