0

Dušan Vicen

Absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici a štúdium divadelnej réžie na Činohernej a bábkarskej fakulte VŠMU v Bratislave. Ako režisér, autor a príležitostný herec spolupracuje s viacerými divadelnými súbormi. Napísal niekoľko divadelných a rozhalsových hier. V roku 1997 mu vyšla zbierka poviedok Homo joga (oravské itinerárium), za ktorú získal Cenu Ivana Kraska. Je dvojnásobným držiteľom Ceny Alfréda Radoka za najlepší dramatický text, získal Cenu Slovenského rozhlasu v súťaži Dráma 2008 a Cenu Rádia Devín v roku 2017 za rozhlasový text Squat. V roku 2017 sa vrátil k prozaickej tvorbe románom Dotyk s absolútnom.