0

Augustín Dobrovodský

Po maturite na strednej škole elektrotechnickej študoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Svoju kvalifikáciu uplatnil iba externe pri terénnych sociologických a folkloristických výskumoch pre SAV a iné inštitúcie. Neskôr prešiel viacerými zamestnaniami, bol dlhoročným kuričom v bratislavských kotolniach.

Do roku 1989 publikoval poéziu len príležitostne – pre priateľov a v samizdate. Po revolúcii časť z nej vyšla v slovenských a českých literárnych časopisoch a zborníkoch (Fragment K, Kultúrny život, Literární noviny, Revolver Revue, Ztichla klika, Babylon)

Autor zbierok Smútok je smiešok (1997)Spoločnosť prvotnopospolnospoločenských tancov /tex-Ty/ (2000). Bol neprehliadnuteľnou osobnosťou slovenskej neoficiálnej kultúry, umenia a ekológie. Ako priateľ režiséra Dušana Hanáka sa podieľal na príprave a nakrúcaní troch jeho filmov (Obrazy starého sveta, Ružové sny, Deň radosti).