0

Dominik Želinský

Dominik Želinský – vyštudoval sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne, má doktorát z University of Edinburgh. V súčasnosti je zamestnaný ako vedecký pracovník Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je finalistom súťaže Básne 2016. Jeho básne, recenzie a literárne kritiky vyšli v rôznych českých a slovenských periodikách (Romboid, Glosolália, Rozum), boli preložené do poľštiny (prel. Z. Baldyga) a maďarčiny (prel. L. Szigeti). Bol redaktorom literárnych časopisov Psí víno a kloaka: magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, v súčasnosti je redaktorom kritického časopisu Kapitál. Ako redaktor pracoval na zbierkach Ivony Pekárkovej a Vlada Šimeka, ako aj na prózach Zusky Kepplovej a Michaely Rosovej.